Татар теле һәм әдәбияты кабинеты

Түбәндәге стендта матур әдәбият әсәрләренә анализ үрнәкләре урнаштырылган

Стендта укучылар иҗаты һәм әдәбият-сәнгатькә кагылышлы яңалыклар чагылдырыла

Имтиханга әзерлек материаллары тәкъдим ителә

Татар теле һәм әдәбияты дәресләре өчен китаплар, дәреслекләр, сүзлекләр, методик китаплар

Китап - белем чишмәсе

Туган ягыбызның күренекле шәхесләре

Тарихи һәм әдәби әсәрләрдә әһәмиятле урын алган Сөембикә манарасы

Дәресләр өчен тактаның икесе дә әһәмиятле

Класс бүлмәсенең мондый буш чагы бик сирәк